top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Mladé talenty

Predstavujeme Vám úspechy talentovaných mladých hudobníkov, ktorí majú za sebou významné úspechy a radi sa aj my nimi popýšime.

V rodine Sudzinových neriešia dilemu, ako by mal ich syn Šimonko, žiak 4. ročníka našej základnej školy, duchaplne využívať svoj voľný čas. Už tri roky navštevuje ZUŠ Valaliky. V hre na klavír ho vedie skúsená pedagogička p. uč. Soňa Závadská. Pod jej vedením sa darí Šimonkovi výrazný talent rozvíjať. Už v minulosti bol úspešný na celoštátnych klavírnych súťažiach. Tohto roku opäť potvrdil svoju skvelú formu. Na celoštátnej súťaží žiakov ZUŠ v Sládkovičove sa umiestnil v silnej konkurencii v striebornom pásme. Etudy a skladby, ktoré vôbec neboli ľahké. Šimonko, urobil si radosť všetkým, ktorí sa podieľajú na Tvojom úspechu!

Ďalší významný úspech nášho žiaka IV. A triedy – Dávidka Hochvarta sme zaznamenali v apríli 2021 na speváckej súťaží poriadanej ZUŠ vo Zvolene. Dávid navštevuje spevácky odbor ZUŠ vo Valalikoch a vedie ho p. uč. Liana Prítoková. To, že sa umiestnil v zlatom pásme svedčí o jeho kvalite. V novembri 2020 získal ďalší diplom za reprezentáciu a účasť na podujatí VIVA TALENT FESTIVAL.

Šimonko a Dávidko, poďakovanie patrí Vašim rodičom a celej rodine, kde Vás všetci s láskou podporujú. Ku gratulácii sa pripájame aj my – učitelia v ZŠ Skároši. Gratulujeme! Sme na Vás pyšné!

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!