top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Základná škola Skároš - Dokumenty

Režim vyučovacích hodín

Režim vyučovacích hodín na Základnej škole SkárošViete kedy zvoní? Kedy je veľká prestávka? Kedy môžete prísť do školy, bez toho, aby ste nerušili?

Školský poriadok

Školský poriadok ZŠ SKárošKaždá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. Aj naša škola. Ako sa správať v triede, v jedálni a inde sa dočítate v Školskom poriadku Základnej školy Skároš.

Prevencia a riešenie šikanovania

Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo 1 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006

Metodický pokyn č. 22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn:

 

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!